Kontaktinformasjon

Overnatting:
(Bruk alltid skjema for booking her på siden)

Kontaktperson: Kjell Nilsen
Telefon: (+47) 911 96 256
Epost: booking@magnorbad.no

Besøksadresse:
Gaustadvegen 15
2240 Magnor

Korttidsutleie:
(Lengre opphold enn døgnovernatting)

Kontaktperson: Kjell Nilsen
Telefon: (+47) 911 96 256
Epost: booking@magnorbad.no

Postadresse:
Kjell Nilsen Eiendom AS
Org.nr: 990 281 092 MVA
Brødbølvegen 646
2224 Austmarka

[cml_media_alt id='141']Magnor Bad på kartutstnitt[/cml_media_alt]
Magnor Bad på kartutstnitt